Taxifix Bedrift - en enkel løsning for våre bedriftskunder

Taxifix Bedrift
Bestiller bedriften mye taxi, kan TaxiFix Bedrift gjøre bestillingen enklere for dere.

TaxiFix Bedrift er en bestillingsløsning på nettbrett som kan stå lett tilgjengelig, enten på resepsjonsdisken eller på et eget stativ.

Kunden bestiller selv Karmøy Taxi ved å taste inn mobilnummeret sitt. Deretter sendes en bestillingsbekreftelse til kundens egen mobiltelefon. Kunden vil da få informasjon om sjåfør/bil, og sjåføren får telefonnummeret til kunden. På den måten reduseres belastningen på firmaets resepsjon.

Kontakt oss om Taxifix Bedrift her.

 

Taxicard (kredittkonto)

Taxicard er et kredittkort for taxi som er spesielt rettet mot næringslivet. Bruker ditt firma mye drosje, vil et Taxicard gjøre oppgjøret mye enklere og mer oversiktlig.
Ved bruk av kortet vil ditt firma hver 14. dag motta faktura fra oss.

Fakturaen er spesifisert med:

  • Bruker/passasjer
  • Tur fra/til
  • Dato/klokkeslett
  • Beløp

Ved flere brukere vil spesifikasjonene kunne tilpasses. Det er også mulig å legge inn begrensninger i kortet, som beløpsstørrelse og antall turer i perioden. Det kan også legges opp til at bruker(e) betaler en egenandel for turen, og bedriften faktureres for restverdi.

Dere kan også bestille Taxi for kunder og besøkende uten fysisk bruk av kortet. Turen må da bestilles via vårt kundesenter på telefon 52 85 80 80.
Kortet kan benyttes hos flere av sentralene i de største byene i landet.

Ønsker dere mer informasjon eller bestille taxicard? Kontakt oss om Taxicard her

Adresse: Helganesvegen 41, 4262 Avaldsnes | Telefon: 52858080 | E-post:  post@karmoytaxi.no | Organisasjonsnummer (Org.nr: 971347686)